REGULAMIN KLUBU MAŁEGO ODKRYWCY

  1. Na zajęcia przychodzą tylko Ci, którzy na prawdę chcą. Jeśli nie masz ochoty, nie przychodź.
  2. Na zajęciach nie jemy, nie pijemy i opuszczamy salę tylko po uzyskaniu zgody prowadzącego.
  3. Zachowaj ostrożność i nigdy nie wykonuj doświadczeń nie zaplanowanych.
  4. NIGDY nie próbuj, nie wąchaj i nie dotykaj odczynników bez wyraźnego polecenia prowadzącego.
  5. Nie rozmawiaj i nie przeszkadzaj, kiedy omawiane jest doświadczenie lub kiedy je wykonujemy. Uszanuj innych, którzy chcą się czegoś nauczyć.
  6. Podczas zajęć należy się ŚCIŚLE dostosowywać do poleceń prowadzącego.
  7. Bądź koleżeński - czasem będziemy pracować w grupie.
  8. Regularnie uzupełniaj swój "Dziennik Odkrywcy" - dzięki temu, niektóre doświadczenia będziesz mógł bezpiecznie powtórzyć w domu.
  9. Po skończonych zajęciach zostaw po sobie porządek.
  10. Do domu możemy zabrać tylko to, co wskaże prowadzący.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz